WiskundeWonder

Wat leuk dat je ook een WiskundeWonder wilt worden! Ik kan je daarbij helpen met individuele bijlessen.
Binnen WiskundeWonder zijn de volgende kernkwaliteiten heilig.

Flexibiliteit
Ik wil dat mijn leerlingen terugkomen voor bijlessen omdat ze er iets van leren en omdat ze het prettig vinden. Niet omdat ze er contractueel aan vast zitten. Daarom teken je bij mij niets, ik hanteer geen opzegtermijn. In de praktijk betekent dit dat je elke week mag komen, maar ook mag afspreken om alleen voor een toets een keer langs te komen. Alles is mogelijk. De enige regel die ik hierbij wel handhaaf, is dat je bij verhindering je minimaal 24 uur voor de bijles af moet melden.

Kwaliteit
Het curriculum van zowel wiskunde als natuurkunde verandert en wordt steeds aangepast. Dat betekent dat er soms nieuwe stof behandeld wordt en dat bepaalde onderwerpen wegvallen. Ik blijf daar zoveel mogelijk van op de hoogte door te werken met de meest recente examenbundels en lesmethodes. Daarnaast beschik ik ook over de nodige didactische kwaliteiten, waarmee ik de stof op een heldere, structurele manier kan uitleggen.

Betrokkenheid
Als je leert, ben je kwetsbaar. Je kunt immers allerlei fouten maken. Daar ben ik mij zeer van bewust. Daarom probeer ik een veilig klimaat te bieden. Je mag tijdens de bijles alles vragen, je mag fouten maken, je mag balen van school en je mag goede punten vieren. Ik vind het super belangrijk dat jij het gevoel hebt dat je welkom bent en dat ik er ben om je te helpen.

Kijk rustig rond en schroom niet om contact met me op te nemen!